O projekcie

Projekt „Zespoły Wczesnego Reagowania” przewiduje pomoc szkoleniowo-konsultacyjną dla szpitali w zorganizowaniu i wdrożeniu systemu szybkiego reagowania. Wprowadzenie tego systemu w szpitalach ma na celu zapewnienie chorym w pogarszającym się stanie jak najszybszego, intensywnego i właściwego leczenia.

W projekcie realizowanym przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia bierze udział 25 szpitali z całej Polski. Okres realizacji: 1.10.2016 r. – 30.06.2019 r. Wykonawcą jest Medycyna Praktyczna.

Projekt jest częścią większego zadania pt. „Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki”  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 (PO WER).

 

Zespół sterujący
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik – kierownik projektu
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke  – konsultant projektu
Uniwersytet McMaster, Kanada

Aleksandra Popielska – koordynator projektu
Medycyna Praktyczna

lek. Jacek Górka – opiekun merytoryczny strony internetowej
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum

Halina Kutaj-Wąsikowska
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Ewa Dudzik-Urbaniak
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Aleksandra Banaszewska
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

dr n. med. Sylweriusz Kosiński
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

dr Maria Nowina Konopka
Uniwersytet Jagielloński

 

Rada naukowa

prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke – Przewodniczący
dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar
dr n. med. Piotr Gałkin
prof. dr hab. n. med. Waldemar Goździk
dr n. med. Bartosz Kudliński
prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała
prof. dr hab. n. med. Wojciech Szczeklik

 

Zespół szkolący

dr n. med. Katarzyna Bielak-Mydłowska

dr n. med.  Piotr Gałkin

prof. dr hab. n. med. Roman Jaeschke

dr n. med. Miłosz Jankowski

dr n. med. Wiesław Królikowski

dr n. med. Bartosz Kudliński

dr n. med. Marcin Ligowski

dr Maria Nowina Konopka

dr n. med. Paweł Pietraszek

dr n. med. Wojciech Szczeklik

dr n. med. Konstanty Szułdrzyński

 

Redakcja strony internetowej

Katarzyna Friedlein – kontakt ze szpitalami
lek. Jakub Fronczek
lek. Jacek Górka – opiekun
Katarzyna Müller – sekretarz redakcji
lek. Kamil Polok
lek. Anna Włudarczyk

Lista placówek uczestniczących
w projekcie

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu – Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zamościu

ul. Aleje Jana Pawła II 10
22-400 Zamość

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Proszowicach

ul. Kopernika 13
32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. 3-go Maja 13-15
41-800 Zabrze

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

ul. Borowska 213
50-556 Wrocław

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka-Centrum Medycyny Ratunkowej

ul. Fieldorfa 2
54-049 Wrocław

Szpital Bielański Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ks. Jerzego Popiełuszki

ul. Cegłowska 80
01-809 Warszawa

Szpital Wojewódzki w Szczecinie

ul. Arkońska 4
71-455 Szczecin

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 3 w Rybniku

ul. Energetyków 46
44-200 Rybnik

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznań

Centrum Medyczne HCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. 28 Czerwca 1956 r.
61-485 Poznań

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna – Szpital Wielospecjalistyczny

ul. Jana Pawła II 2/57-320
57-320 Polanica-Zdrój

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

al. Wincentego Witosa 26
45-418 Opole

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. Dr. Stanisława Popowskiego

ul. Żołnierska 18a
10-561 Olsztyn

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18
10-561 Olsztyn

Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana z Dukli

ul. Dr. Kazimierza Jaczewskiego 7
20-090 Lublin

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny – Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Węgrzynowicza 13
84-300 Lębork

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich – Szpital Specjalistyczny im. św. Łukasza

ul. Gimnazjalna 41
26-200 Końskie

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Jastrzębiu-Zdroju

al. Jana Pawła II 7
44-330 Jastrzębie-Zdrój

Szpital Specjalistyczny w Gorlicach

ul. Węgierska 21
38-300 Gorlice

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

ul. Powstańców Wielkopolskich 2
06-400 Ciechanów

Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy

ul. Dr Izabeli Romanowskiej 2
85-796 Bydgoszcz

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku Szpital Powiatowy im. Rydygiera w Brzesku

ul. Tadeusza Kościuszki 68
32-810 Brzesko

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni – Szpital Powiatowy im. Bł. Marty Wieckiej

ul. Krakowska 31
32-700 Bochnia

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku

ul. Jerzego Waszyngtona 17
15-001 Białystok