Biblioteka wiedzy

Studia przypadków

54‑letni mężczyzna z hiperglikemią i podejrzeniem ostrego zapalenia trzustki

03/07/2019

Brak komentarzy

  dr n. med. Tomasz Czarnik, dr n. med. Ryszard Gawda Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu Jak cytować: Czarnik T., Gawda R.: Praktyka kliniczna – Zespoły Wczesnego…

Studia przypadków

40-letni mężczyzna z hipotermią

25/04/2019

Brak komentarzy

  lek. Łukasz Sadowski, prof. dr hab. n. med. Waldemar Machała Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralny Szpital Kliniczny, Uniwersytet Medyczny w Łodzi Jak cytować: Sadowski Ł., Machała W.: Praktyka kliniczna –…

Studia przypadków

49‑letni mężczyzna z podejrzeniem reakcji poprzetoczeniowej

31/01/2019

Brak komentarzy

Ryc. Tomografia komputerowa jamy brzusznej u chorego z zapaleniem jelita krętego i kikuta odbytnicy. Pęcherzyki gazu na tle płynu w miednicy (owale) lek. Piotr S. Liberski, prof. dr hab. n. med. Łukasz J….

Studia przypadków

78-letni mężczyzna z bólem w klatce piersiowej i tachykardią

11/01/2018

Brak komentarzy

Fot. iStock   20‑01‑2017 22:40 Oddział Chirurgii 78‑letni mężczyzna PRZYCZYNA WEZWANIA • duszność • ból w klatce piersiowej • tachykardia 150/min S: duszność, tachykardia, ból w klatce piersiowej B: leczony z powodu…

Studia przypadków

38-letni mężczyzna z oligurią, hipotensją i gorączką

11/01/2018

Brak komentarzy

Fot. Pixabay   05‑01‑2017 06:20 Oddział Chorób Wewnętrznych 38‑letni mężczyzna PRZYCZYNA WEZWANIA • oliguria • hipotensja • gorączka 39,6°C S: oliguria, hipotensja B: nieleczony na stałe, przekazany z SOR z powodu oligurii…

Studia przypadków

27-letnia kobieta z pogorszeniem kontaktu i pobolewaniem w podbrzuszu

10/01/2018

Brak komentarzy

Fot. Pixabay   11‑03‑2017 19:20 Oddział Chorób Wewnętrznych 27‑letnia kobieta PRZYCZYNA WEZWANIA • hipotensja • pogorszenie kontaktu • pobolewanie w podbrzuszu S: hipotensja, splątanie B: nieleczona, przekazana z SOR z rozp. guza…

Studia przypadków

72‑letni mężczyzna z dusznością i hipotensją

10/01/2018

Brak komentarzy

Fot. Pixabay   10‑06‑2017 17:08 Oddział Chorób Wewnętrznych 72‑letni mężczyzna   PRZYCZYNA WEZWANIA • duszność • pogorszenie kontaktu • hipotensja S: duszność, splątanie, desaturacja B: POChP; zaawansowany nieoperacyjny rak płuca zaostrzenie, choroba…

Studia przypadków

81-letnia kobieta z dusznością

10/01/2018

Brak komentarzy

Fot. Pixabay   15-12-2017 08:07 Oddział Pulmonologii 81-letnia kobieta   PRZYCZYNA WEZWANIA Duszność Utrata przytomności Hiperkapnia mimo wentylacji nieinwazyjnej (NIV) S: nagła duszność, desaturacja, mimo wdrożenia NIV, śpiączka hiperkapniczna B: POChP zaostrzenie,…