Biblioteka wiedzy

Artykuły i publikacje

Zwiększona podaż tlenu w stanach nagłych

06/07/2018

Brak komentarzy

Tlen jako lek zastosowano po raz pierwszy pod koniec XIX wieku w leczeniu ciężkiego zapalenia płuc i od tego czasu tlenoterapia stanowi standardowy element postępowania w większości stanów nagłych, i to nie tylko dotyczących układu oddechowego. Według…

Artykuły i publikacje

Czas realizacji wytycznych a śmiertelność u chorych na sepsę

22/06/2018

Brak komentarzy

Sepsa, to stan zagrożenia życia – szybsze postępowanie to większa szansa na przeżycie pacjenta. Przedstawiamy omówienie badania dotyczącego opóźnienia w realizacji wytycznych Surviving Sepsis Campaign i  śmiertelności wenątrzszpitalnej u chorych z ciężką sepsą i wstrząsem septycznym….

Artykuły i publikacje

Monitorowanie i poprawa jakości działania ZWR

22/03/2018

Brak komentarzy

Dr Konstanty Szułdrzyński Klinika Intensywnej Terapii Interdyscyplinarnej, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Wdrażaniu ZSR powinien towarzyszyć program oceny i poprawy jakości w celu jak najlepszego wykorzystania nowego modelu organizacyjnego szpitala. Należy monitorować parametry…

Artykuły i publikacje

Poprawa jakości leczenia poprzez zmianę systemu komunikowania w zespołach szybkiego reagowania

06/02/2018

Brak komentarzy

dr Maria Nowina Konopka Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego Wstęp Dokonujące się nieprzerwanie od lat 90. ubiegłego wieku zmiany społeczno‑ekonomiczne doprowadziły do istotnych przeobrażeń, w efekcie których funkcjonujące na konkurencyjnym…

Artykuły i publikacje

Idea tworzenia szpitalnych zespołów szybkiego reagowania na świecie

05/02/2018

Brak komentarzy

dr. hab. Waldemar Goździk kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza‑Radeckiego we Wrocławiu Systemy szybkiego reagowania na świecie Idea tworzenia szpitalnych zespołów szybkiego reagowania (ZSR), działających na…

Artykuły i publikacje

Zasadność utworzenia zespołów szybkiego reagowania w polskich szpitalach

01/02/2018

Brak komentarzy

dr. hab. Waldemar Machała prof. nadzw. Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ppłk rezerwy, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Uważam, że utworzenie zespołów szybkiego reagowania (ZSR) w polskich szpitalach…

Artykuły i publikacje

Geneza zespołów szybkiego reagowania

10/01/2018

Brak komentarzy

Jarosław J. Fedorowski prof. uniw., Prezes Polskiej Federacji Szpitali, Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, consulting medical staff University of Vermont Health Network, specjalista kardiologii, chorób wewnętrznych oraz koordynowanej ochrony…

Artykuły i publikacje

Przegląd literatury na temat medycznych zespołów szybkiego reagowania

18/12/2017

Brak komentarzy

dr hab. n. o zdr. Aleksandra Czerw, dr n. med. Grzegorz Juszczyk Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny   Wczesne wykrywanie sygnałów ostrzegawczych umożliwia zapobieganie incydentom nagłego zatrzymania krążenia i wynikającej z…

Artykuły i publikacje

Doświadczenia kanadyjskie: zespoły reagowania na stany krytyczne

18/12/2017

Brak komentarzy

Dr Roman Jaeschke McMaster University, Hamilton Kanada W 2008 roku po epidemii SARS w Ontario wprowadzono strategię poprawy opieki nad pacjentami w stanie krytycznym. Zespół reagowania na stany krytyczne (Critical Care Response…