Zespół Wczesnego Reagowania w Opolu – stan obecny

23/08/2018

Ryszard Gawda, Tomasz Czarnik
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK w Opolu

Działalność ZWR została rozpoczęta 5 lipca 2018 r. Zespół odbiera wezwania i realizuje zadania w godzinach 8–14 w dni powszednie. Rozpoczęcie działalności poprzedzone było wydaniem przez Dyrektora Generalnego USK odpowiedniego rozporządzenia formalnie regulującego funkcjonowanie ZWR na terenie Szpitala.

Warto podkreślić, że przed rozpoczęciem działalności przeprowadziliśmy dwa duże otwarte zebrania ogólnoszpitalne z pielęgniarkami i lekarzami. Ponadto na każdym oddziale miało miejsce szkolenie dla pielęgniarek oddziałowych i umieszczono ulotki wraz z kryteriami wezwania, na których wyróżniono numer telefonu do ZWR.

Można wyróżnić kilka cech istotnych dla prowadzonej w USK w Opolu działalności ZWR:

 • Jest całkowicie niezależny od Zespołu Reanimacyjnego, posiada oddzielny numer telefonu i odmienne kryteria wezwania.
 • Do pracy w ZWR każdego dnia delegowany jest wyłącznie specjalista intensywnej terapii oraz pielęgniarka oddziału intensywnej terapii.
 • Lekarze ZWR w danym dniu wykonują swoje normalne, codzienne obowiązki w OAiIT – czynny udział w wizytach, fizykalne badanie pacjentów, analiza wyników badań, ordynacja leków, przeprowadzanie i zlecanie diagnostyki, wypełnianie dokumentacji medycznej, samokształcenie. Absolutnie nie wykonują znieczuleń, sedacji, procedur inwazyjnych, których to natychmiastowe przerwanie jest z definicji wykluczone.
 • ZWR w USK z założenia nie uczestniczy w działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz  tych oddziałów, które całodobowo posiadają odrębny personel z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii (w USK – kardiochirurgia i neurochirurgia)
 • Każda interwencja Zespołu jest dokumentowana przez lekarza ZWR wypełnieniem w dwóch egzemplarzach karty interwencji, z których jeden zostaje pozostawiony w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Zespół Wczesnego Reagowania USK monitoruje przez kolejne 72 godziny stan każdego chorego wypisywanego z OAiIT na inny oddział USK – pozwoliło to, jak do tej pory, na uniknięcie readmisji na OAiIT.

Jak dotąd, liczba zgłoszeń jest nadspodziewanie mała, większość aktywacji Zespołu była generowana przez lekarzy oddziału wzywającego. Obecnie, z uwagi na wystarczające umiejętności specjalistów intensywnej terapii w USK do prowadzenia przyłóżkowej diagnostyki serca, płuc i jamy brzusznej, rozpoczęto starania o wyposażenie ZWR w uniwersalny mobilny trzygłowicowy aparat USG.

Wydaje się, że u podstaw sprawnego wdrożenia działalności ZWR niezbędne jest spełnienie kilku warunków. Do najistotniejszych zaliczyłbym:

 1. Determinacja i świadomość celu wśród personelu oddziału anestezjologii i intensywnej terapii.
 2. Wydanie przez dyrektora szpitala przed rozpoczęciem działalności ZWR formalnie obowiązującego rozporządzenia.
 3. Przekonanie władz szpitala oraz personelu kierującego pozostałymi oddziałami szpitalnymi do idei zespołów wczesnego reagowania.
 4. Codzienne delegowanie konkretnych pracowników OAiIT do zadań w ZWR.
 5. Niewykorzystywanie członków Zespołu do zadań, które nawet potencjalnie mogą kolidować z obowiązkami ZWR.
 6. Niewłączanie lekarza rezydenta do ZWR jako jedynego lekarza z umiejętnościami intensywisty – z uwagi na charakter działalności (szczególnie w początkowym okresie) i kontakt ze specjalistami oddziału wzywającego powinien to być specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pozostałe wpisy

Co się zmieniło w naszym szpitalu

17/09/2019

0 komentarzy

Razem możemy wiele!

22/11/2018

0 komentarzy

Rola pielęgniarki w Zespole Wczesnego Reagowania

20/11/2018

0 komentarzy

Zapytaj eksperta

Masz jakieś dodatkowe pytania? Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz sie więcej.

Wypełnij formularz