Rola pielęgniarki w Zespole Wczesnego Reagowania

20/11/2018

pielęgniarka

 

Główny cel stworzenia Zespołów Wczesnego Reagowania stanowi skupienie się na wczesnym wykrywaniu pogorszenia stanu zdrowia pacjenta i zapobieganiu dalszemu pogorszeniu mogącemu doprowadzić do nagłego zatrzymania krążenia.

Podstawową czynnością pomagającą w osiągnięciu tego celu jest rutynowa i systematyczna obserwacja połączona z badaniem fizykalnym i pomiarem podstawowych parametrów życiowych przez personel, który najczęściej obserwuje pacjenta – pielęgniarki i pielęgniarzy lub ratowniczki i ratowników oddziałów macierzystych. To właśnie te osoby na bieżąco monitorują stan pacjenta, np. podczas podawania leków, czynności pielęgnacyjnych, edukacyjnych i terapeutycznych, dlatego tak ważna jest ich rola w ZWR. Ponadto często pielęgniarki/pielęgniarze, ratowniczki/ratownicy są nieformalnymi koordynatorami pracy całego personelu, trzymając rękę na pulsie „organizmu” – oddziału. Po pierwsze, wspomniana często obserwacja pozwoli najwcześniej zasygnalizować zmianę stanu zdrowia, po drugie podczas rutynowych pomiarów, np. ciśnienia tętniczego, glikemii, osoba ta ma możliwość oznaczenia dodatkowych parametrów klinicznych lub laboratoryjnych oraz, po trzecie, ze względu na swoją wiedzę dotyczącą stanu technicznego oddziału może poradzić sobie z zapewnieniem i przygotowaniem niezbędnego sprzętu, który może być potrzebny podczas interwencji. Jedną z osób uprawnionych do wezwania ZWR jest pielęgniarka/pielęgniarz lub ratowniczka/ratownik oddziału macierzystego. Może to zrobić na podstawie oznaczonych wcześniej parametrów życiowych czy ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Po wezwaniu zobowiązana jest do zabezpieczenia dostępu naczyniowego, możliwości tlenoterapii oraz odsysania, np. dróg oddechowych. Podczas wizyty ZWR staje się równoprawnym, dodatkowym uczestnikiem zespołu i czynnie bierze udział w czynnościach terapeutycznych, dlatego ich rola jest nieoceniona.

Ponadto należy zaznaczyć rolę pielęgniarki/pielęgniarza i ratownika medycznego ZWR. Do ich obowiązków należy uczestnictwo w wezwaniach zespołu i asystowanie lekarzowi ZWR podczas konsultacji. W przypadku NZK ich zadaniem jest zabezpieczenie dostępu naczyniowego, przygotowanie zabezpieczenia i uczestnictwo w zabezpieczeniu drożności dróg oddechowych, uciskaniu klatki piersiowej, pobieraniu krwi, podaży leków. Poza tym pielęgniarka/pielęgniarz i ratownik medyczny ZWR uczestniczy samodzielnie w interwencji w przypadku wezwań natury pielęgniarskiej, tj. wkłucie obwodowe, kontrola respiratora, NIV, często osoba ta proszona jest na konsultację w celu wyjaśnienia pewnych kwestii, niepokojących  personel oddziału macierzystego, np. zbyt częste alarmy aparatury, dokonanie oceny układu oddechowego u pacjenta wentylowanego.

Można więc, wyłonić dodatkowy cel ZWR – wykorzystanie kompetencji i możliwości samodzielności działania pielęgniarek i ratowników, a także satysfakcja i zadowolenie z wykonywanych obowiązków.

Pielęgniarki/pielęgniarze i ratownicy medyczni odgrywają główną rolę w sprawnym działaniu ogólnoszpitalnego Zespołu Wczesnego Reagowania i pozwalają na realizację jego głównych założeń i celów.

 

mgr Tomasz Ramuś
koordynator pracy pielęgniarek i ratowników medycznych ZWR
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

Udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pozostałe wpisy

Co się zmieniło w naszym szpitalu

17/09/2019

0 komentarzy

Razem możemy wiele!

22/11/2018

0 komentarzy

3… 2… 1… ZWR start!

29/10/2018

0 komentarzy

Zapytaj eksperta

Masz jakieś dodatkowe pytania? Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz sie więcej.

Wypełnij formularz