Co się zmieniło w naszym szpitalu

17/09/2019

dr Jacek Milecki

Kierownik ZWR w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie

 

Czy coś się zmieniło w naszym szpitalu po wprowadzeniu zespołu wczesnego reagowania? Tak, z pewnością coś się zmieniło!

Oczywiście każda zmiana wymaga ciężkiej pracy całego personelu. Według mnie ZWR nie powinien działać razem z zespołem reanimacyjnym. Jeśli zespoły te działają wspólnie lub ich kompetencje się pokrywają, granica między ZWR, konsultacją bądź interwencją lekarza OIT ulega zatarciu. Jeśli szpital ma trudności z oddelegowaniem lekarza/pielęgniarki do ZWR, nie powinien tworzyć tego zespołu „na siłę”. ZWR ma szybko docierać do chorego w stanie zagrożenia życia. Praca na OIT, na którym jest dostępny tylko jeden lekarz, uniemożliwia sprawne działanie zespołu. Niejednokrotnie obowiązki nie pozwalają temu jedynemu lekarzowi na opuszczenie oddziału i udanie się na miejsce wezwania. Jeśli ZWR byłyby finansowane ze środków publicznych, to taki układ budziłby podejrzenia, że NFZ płaci za niemożliwą do zrealizowania procedurę. Zasady funkcjonowania wszystkich jednostek powinny być jasno sformułowane w sytuacji finansowania z NFZ. Z drugiej strony nadanie zespołowi resuscytacyjnemu nazwy ZWR mija się z celem. Zakres obowiązków pozostaje ten sam, ta sama obsada, więc w zasadzie nic się nie zmienia. Nie o to w tym programie chodzi. Zdaję sobie sprawę z problemów kadrowych szpitali i raz jeszcze zaznaczę, że może nie każdy szpital powinien ZWR tworzyć. Ewentualnie można zmodyfikować działanie już dostępnych zasobów. Jeśli coś się robi, to musi to być zrobione dobrze. Półśrodki nigdy nie dają oczekiwanych efektów. Zaopatrzenie w sprzęt zależy od możliwości i potrzeb szpitala oraz organizacji pracy, sądzę jednak, że ZWR powinien dysponować swoim sprzętem.

Według mnie ZWR nie powinien interweniować w SOR, OIT czy bloku operacyjnym. Z założenia pracuje tam personel, który powinien/musi sobie radzić w sytuacjach zagrożenia życia. Jeśli pomoc okaże się konieczna, można po wstępnej stabilizacji pacjenta poprosić o zwykłą konsultację anestezjologiczną/lekarza OIT.

 

Co się w naszym szpitalu zmieniło (obecnie zespół działa w godzinach 8.00–15.35 w dni pracujące):

– zdecydowanie poprawiła się komunikacja na linii anestezjolodzy – pozostałe specjalności; możemy rozmawiać z każdym lekarzem o pacjencie i jego chorobie; nie ma nacisków na przyjęcie na OIT, zwłaszcza jeśli takiej potrzeby nie stwierdzimy

– lekarze odważniej podchodzą do problemu ograniczania terapii daremnej

– poprawił się zdecydowanie czas reakcji na stany zagrażające życiu

– zmniejszyła się śmiertelność u chorych leczonych na innych oddziałach – liczba resuscytacji przed przyjęciem na OIT spadła niemal do zera w godzinach pracy zespołu

– ogólna śmiertelność zmniejszyła się nieznacznie

– skrócił się czas pobytu chorych na OIT – dotyczy to zwłaszcza pacjentów, którzy trafiali na OIT po interwencji ZWR (czasem kilkukrotnych)

– lekarze zaangażowani w ZWR mają więcej pracy (w przypadku pielęgniarek na OIT odnotowano minimalny wzrost nakładu pracy)

– pielęgniarki z pozostałych oddziałów czują się bezpieczniej; wiedzą, że w każdej chwili mogą wezwać wykwalifikowany personel do pomocy (zwłaszcza na oddziały zabiegowe)

– lekarze i pielęgniarki nie obawiają się prosić nas o pomoc. W prostszych przypadkach wystarczy porada przez telefon (wcześniej konieczna była konsultacja)

– prowadzimy szkolenia pielęgniarek i lekarzy obejmujące te zabiegi przy pacjencie, które do tej pory należały do obowiązków pielęgniarek i lekarzy OIT (pielęgnacja dróg oddechowych, pielęgnacja pacjenta, podstawowe parametry respiratorów, zakładanie CVC po kontrolą USG itp.)

– dużo łatwiej i szybciej można zorganizować konsylium w przypadku niejasnej przyczyny pogorszenia stanu ogólnego oraz podejmować decyzje dotyczące diagnostyki i terapii

– zwiększyła się dostępność anestezjologa do nieplanowych i pilnych sedacji czy interwencji (TK, kardiowersja, założenie CVC).

 

 

Udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pozostałe wpisy

Razem możemy wiele!

22/11/2018

0 komentarzy

Rola pielęgniarki w Zespole Wczesnego Reagowania

20/11/2018

0 komentarzy

3… 2… 1… ZWR start!

29/10/2018

0 komentarzy

Zapytaj eksperta

Masz jakieś dodatkowe pytania? Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz sie więcej.

Wypełnij formularz