Zastosowanie skal wczesnych objawów ostrzegawczych a ryzyko zgonu i przyjęcia na OIT po interwencji ZWR

16/05/2019

Artykuły i publikacje

intensywna terapia

Fot. iStock.com

Omówienie artykułu: Prognostic accuracy of the Hamilton Early Warning Score (HEWS) and the National Early Warning Score 2 (NEWS2) among hospitalized patients assessed by a rapid response team. S.M. Fernando i wsp.  Critical Care, 2019; 23: 60

Opracowali: Anna Bagińska, lek. Jakub Fronczek

Skróty: CI – przedział ufności, EWS (Early Warning Score) – skala wczesnych objawów ostrzegawczych, LR – wskaźnik wiarygodności, NNE – number needed to examine, NPV – wartość predykcyjna wyniku ujemnego, OIT – oddział intensywnej terapii, PPV – wartość predykcyjna wyniku dodatniego, ZWR – zespół wczesnego reagowania

Metodyka: retrospektywne badanie kohortowe

Populacja: 5491 dorosłych (wiek śr. 67 lat, mężczyźni 52%) hospitalizowanych poza OIT w latach 2012–2016 w 2 kanadyjskich szpitalach i wymagających wezwania Zespołu Wczesnego Reagowania (ZWR);
• zastoinowa niewydolność serca u 16,4%,
• arytmia u 23,1%,
• wady zastawkowe u 3,4%,
• nadciśnienie tętnicze u 33,7%,
• przewlekła obturacyjna choroba płuc u 15,9%,
• cukrzyca u 45,1%,
• niewydolność nerek u 10,3%,
• choroba wątroby u 5,9%,
• nowotwór złośliwy z przerzutami u 15,2%,
• podejrzenie zakażenia u 31,1% chorych.

Najczęstsza przyczyna wezwania ZWR – niewydolność oddechowa u 25,4%, pogorszenie stanu świadomości u 18,4%, tachykardia lub arytmia u 18,1% chorych.

Oceniane narzędzie 1: skala wczesnych objawów ostrzegawczych Hamilton Early Warning Score (HEWS)

Oceniane narzędzie 2: skala wczesnych objawów ostrzegawczych National Early Warning Score 2 (NEWS2)

Opis metody: Do badania włączono chorych hospitalizowanych poza OIT, którzy wymagali wezwania ZWR (z wyjątkiem chorych z nagłym zatrzymaniem krążenia). Wszystkie dane uzyskano z bazy danych The Ottawa Hospital Data Warehouse. Na podstawie zebranych podczas interwencji ZWR danych dla każdego chorego obliczono wynik (punktację) w skalach HEWS i NEWS2, a następnie sklasyfikowano według odpowiadającej mu grupy ryzyka (w przypadku obu skal: <5 punktów – niskie ryzyko, ≥5 punktów – powyżej progu niskiego ryzyka gwałtownego pogorszenia się stanu pacjenta, w tym zgonu i przyjęcia na OIT). Głównym punktem końcowym, w odniesieniu do którego oceniano wartość prognostyczną skal była śmiertelność szpitalna. Przeprowadzono także analizę w podgrupie chorych z podejrzeniem zakażenia (tzn. otrzymujących doustny lub dożylny antybiotyk z jednocześnie zleconym badaniem mikrobiologicznym). Obliczono i porównano m.in. czułość, swoistość oraz wartość NNE (liczba pacjentów, których trzeba ocenić, aby wykryć jeden przyszły zgon podczas hospitalizacji) dla obu skal, za referencyjną uznając rzeczywistą śmiertelność szpitalną.

Wyniki: p. tab. U chorych hospitalizowanych poza OIT, którzy wymagali wezwania ZWR:
– uzyskanie ≥5 punktów w skali HEWS (u 2578 pacjentów; 46,9%) cechowało się czułością wynoszącą 75,9%, swoistością 67,6% i NNE 1,85 w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej
– uzyskanie ≥5 punktów w skali NEWS2 (u 3416 pacjentów; 62,2%) cechowało się czułością wynoszącą 84,5%, swoistością 49,0% i NNE 2,20 w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej.

W podgrupie chorych hospitalizowanych poza OIT z podejrzeniem zakażenia, którzy wymagali wezwania ZWR:
– uzyskanie ≥5 punktów w skali HEWS (u 779 pacjentów; 46,8%) cechowało się czułością wynoszącą 83,2%, swoistością 71,4% i NNE 1,69 w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej
– uzyskanie ≥5 punktów w skali NEWS2 (u 1075 pacjentów; 62,9%) cechowało się czułością wynoszącą 87,7%, swoistością 49,1% i NNE 2,19 w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej.

Tabela. Wartość prognostyczna skal wczesnych objawów ostrzegawczych Hamilton Early Warning Score i National Early Warning Score 2 w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej
Punkty końcowe NEWS2 ≥5 (n = 3416; 62,2%) HEWS ≥5 (n = 2578; 46,9%)
wszyscy pacjenci
czułość (95% CI) 84,5 (82,8–86,2) 75,9 (73,9–77,9)
swoistość (95% CI) 49,0 (47,4–50,7) 67,6 (66,1–69,1)
PPV (95% CI) 45,5 (44,5–46,4) 54,1 (52,8–55,4)
NPV (95% CI) 86,3 (84,9–87,6) 84,8 (83,7–85,9)
LR+ (95% CI) 1,66 (1,60–1,72) 2,35 (2,22–2,47)
LR- (95% CI) 0,32 (0,28–0,35) 0,36 (0,33–0,39)
NNE (95% CI) 2,20 (2,16–2,25) 1,85 (1,81–1,89)
pacjenci z podejrzeniem zakażenia
czułość (95% CI) 87,7 (84,7–90,3) 83,2 (79,8–86,1)
swoistość (95% CI) 49,1 (46,2–52,1) 71,4 (68,7–74,1)
PPV (95% CI) 45,7 (44,1–47,3) 59,3 (56,9–61,7)
NPV (95% CI) 89,1 (86,7–91,1) 89,4 (87,6–91,1)
LR+ (95% CI) 1,72 (1,62–1,84) 2,91 (2,64–3,21)
LR- (95% CI) 0,25 (0,20–0,32) 0,24 (0,20–0,28)
NNE (95% CI) 2,19 (2,11–2,27) 1,69 (1,62–1,76)

Wnioski

U chorych hospitalizowanych poza OIT, którzy wymagali wezwania ZWR zastosowanie skal NEWS2 i HEWS cechowało się podobną wartością prognostyczną w odniesieniu do śmiertelności szpitalnej (także w podgrupie pacjentów z podejrzeniem zakażenia).

Udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pozostałe artykuły

Filmy edukacyjne

Jakie problemy mogą się pojawić w komunikacji między ZWR a…

07/10/2019

0 komentarzy

Artykuły i publikacje

Wdrażanie zespołów wczesnego reagowania w Polsce

03/10/2019

0 komentarzy

Prezentacje

ZWR w Zamościu – prezentacja dr. Tomasza Kraczkowskiego

17/09/2019

0 komentarzy

Zapytaj eksperta

Masz jakieś dodatkowe pytania? Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz sie więcej.

Wypełnij formularz