Kryteria przyjęcia chorych na OIT

24/04/2018

Materiały edukacyjne


Jeśli chcesz pobrać plik do druku – kliknij w okienku po prawej stronie.

 

Kryteria kwalifikacji do leczenia na OIT

1) Układ krążenia

świeży zawał serca z towarzyszącym bólem, zaburzeniami rytmu, zastoinową niewydolnością krążenia lub brakiem stabilizacji parametrów dynamiki układu krążenia,

zawał serca u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia trombolitycznego lub w trakcie takiego leczenia

niestabilna dusznica bolesna,

wstrząs kardiogenny,

ostra zastoinowa niewydolność serca z niewydolnością od­dechową i/lub wymagająca wspomagania hemodynamicznego,

przełomy nadciśnieniowe z towarzyszącą encefalopatią, obrzękiem płuc, rozwarstwieniem aorty czy rzucawka.

2) Układ oddechowy

ostra niewydolność oddechowa wymagająca wspomagania oddechu włącznie z wentylacją nieinwazyjną,

ciężki stan astmatyczny z FEV1 lub przepływem szczytowym <40% od należnego, tętnem parado­k- sal­­­nym >18 mm Hg, odmą opłucnową lub chory w stanie skrajnego zmęczenia spowodowanego pracą oddechowa,

zatorowość płucna z niestabilnością krążeniową i/lub chory kwalifikujący się do leczenia trombolitycznego.

3) Ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy

udar mózgu u chorych kwalifikujących się do leczenia trombolitycznego lub w trakcie takiego leczenia (np. w ciągu 3 godz. od wystąpienia udaru niedokrwiennego) oraz udar móżdżku lub pnia mózgu i udar krwotoczny mózgu u chorych, u których doszło do ostrej niewydolności oddechowej i ostrej niewydolności krążenia przebiegającej pod różnymi postaciami,

choroby OUN powodujące zaburzenia świadomości lub wydolności oddechowej w stopniu wyma- gającym przyrządowego zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z terapią wentylacyjną lub aktywnie wspomaganą tlenoterapią,

krwotok podpajęczynówkowy (I–III w klasyfikacji Hunta i Hessa).

4) Zatrucia i przedawkowanie leków

znacznego stopnia upośledzenie świadomości, z zaburzeniami odruchów obronnych pochodzących z dróg oddechowych,

drgawki w przebiegu zatrucia,

konieczność wykonania ostrej hemodializy lub hemoperfuzji,

niestabilność układu krążenia i oddechowego w przebiegu zatrucia.

5) Zaburzenia ze strony układu pokarmowego

Krwawienie z przewodu pokarmowego i jedno z poniższych:

–  niestabilność układu krążenia (ciśnienie skurczowe <100 mm Hg i/lub tętno >120/min, lub utrzymująca się po przetoczeniu 1000 ml płynów hipotensja ortostatyczna).

–  spadek ciśnienia wymagający miareczkowania leków presyjnych,

–  utrzymujące się krwawienie (jasnoczerwona krew z sondy żołądkowej), krew w badaniu per rectum,

–  nawracające krwawienia,

–  zaburzenia świadomości w przebiegu krwawienia,

–  niestabilna choroba układowa, której towarzyszy incydent krwawienia

–  koagulopatia (INR>1,4 i/lub czas trombinowy >40 s),

ostry żółty zanik wątroby,

ostre krwotoczne zapalenie trzustki (3 lub więcej kryteriów w skali Ransona).

6) Zaburzenia ze strony układu wewnątrzwydzielniczego

ciężka kwasica ketonowa, z niestabilnością układu krążenia lub zaburzeniami świadomości,

zespoły hipertoniczne i hipotoniczne przebiegające ze śpiączką i/lub niestabilnością układu krążenia,

przełom tarczycowy lub śpiączka w przebiegu hipotyreozy,

ciężkie zaburzenia wodno-lektrolitowe przebiegające z zaburzeniami świadomości,

przełom nadnerczowy,

7) Opieka pooperacyjna pacjenci w bezpośrednim okresie pooperacyjnym, wymagający monitorowania dynamiki układu krążenia, wspomagania oddychania, leczenia niestabilności układu krążenia lub permanentnej kontroli drożności dróg oddechowych, chorzy neurochirurgiczni wymagający inwazyjnego monitorowania hemodynamicznego lub agresywnego leczenia dużych wartości ciśnienia wewnątrzczaszkowego albo skurczu naczyń mózgowych itp.

8) Ciężka sepsa, wstrząs septyczny wymagający inwazyjnego monitorowania lub wspomagania układu oddechowego i krążenia

9) Zaburzenia wartości parametrów fizjologicznych będących wskazaniem do przyjęcia na oddział anestezjologii i intensywnej terapii

tętno <40 lub >150/min (>130/min u osób >65. rż.),

średnie ciśnienie tętnicze <60 mm Hg mimo odpowiednie resuscytacji płynowej (1500 ml) lub potrzeba stosowania leków presyjnych dla MAP>60 mm Hg,

ciśnienie rozkurczowe >110 mm Hg i jedno z poniższych:

– obrzęk płuc,

– encefalopatia,

– niedokrwieniemięśniasercowego,

– tętniak rozwarstwiający aorty,

– rzucawka lub stan przedrzucawkowy (ciśnienie rozkurczowe >100 mm Hg),

– krwotok podpajęczynówkowy (ciśnienie rozkurczowe >100 mm Hg)

– częstość oddechów >35/min (utrzymująca się) i niewydolność oddechowa,

– PaO2 <55 mm Hg przy FiO2 >0,4 (ostre),

– stężenie K+ >6,5 mmol/l (ostre),

– pH <7,2 lub >7,6,

– stężenie glukozy w surowicy >44,5 mmol/l,

– stężenie Ca w surowicy >3,75 mmol/l,

– temperatura ciała wewnętrzna <320C.

 

 

Na podstawie Wytycznych Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określających zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych nao Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii z dnia 22.02.2012 r. (opracowanie: Krzysztof Kusza, Maria Wujtewicz, Zbigniew Rybicki, Piotr Knapik, Janusz Andres, Lidia Łysenko, Radosław Owczuk, Józef Bojko, Ewa Jasek).

Udostępnij na:


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Pozostałe artykuły

Filmy edukacyjne

Jakie problemy mogą się pojawić w komunikacji między ZWR a…

07/10/2019

0 komentarzy

Artykuły i publikacje

Wdrażanie zespołów wczesnego reagowania w Polsce

03/10/2019

0 komentarzy

Prezentacje

ZWR w Zamościu – prezentacja dr. Tomasza Kraczkowskiego

17/09/2019

0 komentarzy

Zapytaj eksperta

Masz jakieś dodatkowe pytania? Wypełnij formularz kontaktowy i dowiedz sie więcej.

Wypełnij formularz